Απόρρητο - Cookies - Ασφάλεια

Η εμπιστευτικότητα είναι εγγυημένη. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (mypharmacity.gr), μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, την ηλικία, το επάγγελμα, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αποστολής κλπ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου “www.mypharmacity.gr”, κρατούνται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται με τις συναλλαγές σας, την επικοινωνία μαζί σας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές), και δεν πρέπει να τα αποκαλύπτετε σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι ίδιες βασικές αρχές που ισχύουν για τις παραδοσιακές συναλλαγές ισχύουν και για τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη/μέλος στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Δεν θα πουλήσουμε, εμπορευθούμε ή ενοικιάσουμε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σε άλλες εταιρείες ως μέρος της πορείας των εργασιών μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την επεξεργασία των παραγγελιών σας.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των πελατών της, εκτός εάν ο πελάτης μας παρέχει έγγραφη άδεια, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή άλλη δημόσια αρχή.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών, εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των εν λόγω συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνο με τη δική σας ρητή συγκατάθεση η οποία δίνεται με αυτή τη συμφωνία, και μόνο για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του e-shop “mypharmacity.gr” και την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

Επιπλέον, ενώ κάνετε περιήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του "mypharmacity.gr", η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (πρόγραμμα περιήγησης ή λογισμικό όπως το πρόγραμμα περιήγησης κλπ) και τη διεύθυνση IP για τη μέτρηση επισκεψιμότητας, για να διαμορφώσουμε το ιστορικό των παραγγελιών και προτιμήσεις περιήγησης, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή/και τη διατήρηση μιας λογιστικής καταχώρησης.

Η Εταιρεία επιτρέπει στα εγγεγραμμένα μέλη της που έχουν δώσει προσωπικές πληροφορίες να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία, όπου συλλέγονται και αποθηκεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως προαναφέρθηκε, και να κάνουν διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες στις πληροφορίες που έχουν υποβάλλει στο παρελθόν.

Μπορούμε επίσης να στείλουμε ένα ευρύ φάσμα ενημερωτικού υλικού (newsletters) στους πελάτες μας, που μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τα Newsletters περιλαμβάνουν πληροφορίες παραγγελίας, ειδοποιήσεις παράδοσης, Εβδομαδιαίες Προσφορές, Ειδικές Προσφορές, Αποκλειστικές Προσφορές, Διαγωνισμούς, Δώρα και Ειδικές δραστηριότητες. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε οποιοδήποτε από τα newsletters που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο (link) που υπάρχει ενσωματωμένο σε κάθε newsletter ή να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.